Lions Quest

Status: Fundraising

Programele Lions Quest sunt concepute astfel încât să se bazeze pe o abordare educațională cunoscută sub denumirea Învățare Socială și Emoțională – Social and Emotional Learning (SEL). 

Suma:

1,600 RON

Galantomi:

1

Donatii:

12

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Programele Lions Quest sunt concepute astfel încât să se bazeze pe o abordare educațională cunoscută sub denumirea Învățare Socială și Emoțională – Social and Emotional Learning (SEL). Învățare Socială și Emoțională este un proces prin intermediul căruia copiii și adulții își însușesc și aplică cunoștințe, atitudini și deprinderi necesare înțelegerii și managementului emoțiilor, își stabilesc obiective, își dezvoltă empatia față de alții, formeaza relații constructive și iau decizii responsabile.

Ce este Lions Quest? Este un program integrat, pentru deprinderea unor abilități sociale necesare în viață, patronat de Lions Clubs International Foundation (LCIF) și implementat prin intermediul și sub coordonarea Cluburilor LIONS; Se adresează profesorilor și elevilor, de la grădiniță la clasa a 12-a; Curricullum pentru orele de dirigenție; Conectează și implică școala, părinții și comunitatea; Poate fi cu ușurință adaptat specificului cultural al fiecărei țări;